Erhvervsbyggeri

Vikima Seed
Industriparken 9, 4960 Holeby
Lager og Pakkeri

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé 1, 4930 Maribo
Congo Splash

Hotel Stella Maris
Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg
Om- og tilbygning af hotel

DLG Frankfri
Hellevad 16, 5690 Tommerup
Opførelse af ny plansilo

Scandlines
Gedser
Udbygning af Gedser Færgehavn

Vejrø ApS
Vejrø 4, 4943 Torrig L
Genopførelse af Blæsenborg

Vejrø ApS
Vejrø 4, 4943 Torrig L
Mandskabsbygning og Sanitetshus

DLG
Odense
Såsædsfabrik m.m.

Bisca
Stege
Ny lagerhal

Danish Agro
Sjølund
Lagerhal m.m.

DLG
Sundeved
siloer m.m.

Nykøbing F. Midtpunkt
Jernbanegade 21, 4800 Nyk F.
renovering efter brand

Citroën
Maribo
Udstilling og klargøring

 

Vikima Seed
Industriparken 9, 4960 Holeby
Lager og Pakkeri

Bygherre: Vikima Seed, Industriparken 9, 4960 Holeby

Kontaktperson: Kim Nielsen

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:nov. 2013 – aug. 2015

Ingeniørrådgivning: Konstruktionsprojekt i forbindelse med nyt lager / pakkeri på 2482 m², , tilbygning til lager på 360 m², kedelrum på 60 m² samt silo på 635 m³

Arkitekt og projektleder:

Knuthenborg Safaripark
Knuthenborg Allé 1, 4930 Maribo
Congo Splash

Bygherre: Knuthenborg Safaripark, Knuthenborg Allé 1, 4930 Maribo

Kontaktperson: Christoffer Knuth / Susanne Ptak

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:aug. 2013 – apr. 2014

Ingeniørrådgivning: Konstruktionsprojekt- VVS- og el-projekt omfattende: Statiske beregninger af vandkanaler og sø samt fundamenter for overbygning. Betonprojekt med armeringstegninger og drænprojekt samt projekt for el- og vandtilsutning i forbindelse med etablering af Congo Splash (vandrutschbane) i Knuthenborg Safaripark.

Arkitekt og banedesigner: Abc-rides Switzerland

Hotel Stella Maris
Kogtvedvænget 3, 5700 Svendborg
Om- og tilbygning af hotel

Bygherre: Vejrø ApS, Skodsborgvej 242, 2850 Nærum

Kontaktperson: Jimmy Petersen

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:apr. 2012 – feb. 2014

Ingeniørrådgivning: Konstruktions-, VVS- og el-projekt i forbindelse med ombygning af Stella Maris på 822 m2 bruttoetageareal, tilbygning til Stella Maris på 1.377 m2 bruttoetageareal samt indretning af tidligere direktørbolig til selskabslokaler på 301 m2 bruttoetageareal.

Arkitekt og projektleder: Arkitektgården ApS

DLG Frankfri
Hellevad 16, 5690 Tommerup
Opførelse af ny plansilo

Bygherre: DLG A.m.b.a., Korndrevet 4, 4720 Præstø

Kontaktperson:

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:maj. 2012 – jun. 2013

Ingeniørrådgivning: Konstruktioner i forbindelse med opførelse af ny plansilo – bruttoareal 2827 m2, hvoraf eksisterende påslagskælder overdækkes og udgør 388 m2.

Arkitekt og projektleder: SB-Tegnestuen A/S

Scandlines
Gedser
Udbygning af Gedser Færgehavn

Bygherre: Scandlines, Gedser Færgehavn

Kontaktperson: Kim Randrup/Jesper Kobbernagel

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:sep. 2011 – aug. 2012

Ingeniørrådgivning: Konstruktioner samt regn- og spildevandskloak for følgende bygninger; Told & Skat, Overdækket Betalingsanlæg, Administrationsbygning, Toiletbygninger T1 og T2 samt ombygning af eksisterende Stationsbygning

Projektleder: JDN Entreprise A/S (Totalentreprise)

Vejrø ApS
Vejrø 4, 4943 Torrig L
Genopførelse af Blæsenborg

Bygherre: Vejrø ApS, Vejrø 4, 4943 Torrig L

Kontaktperson: Thomas Gellert Larsen

Anlægsudgift: ca. kr. 22 mill.

Udførelsesperiode:sep. 2011 – nov. 2012

Ingeniørrådgivning: Konstruktions-, VVS- og el-projekt i forbindelse med genopførelse af Blæsenborg hvor der indrettes 1 helårsbolig – stueetage 146 m2 og 1. sal 104 m2.. I stueplan indrettes 3 lejligheder på ca. 41 m2 samt 4 værelser på ca. 15 m2 samt fællesfaciliteter på ca. 120 m2. På 1 sal indrettes 2 lejligheder på ca. 37 m2 samt 2 værelser på ca. 22 m2 samt fællesfaciliter på ca. 100 m2. – samlet bruttoareal i alt ca. 930 m2.

Arkitekt og projektleder: Arkitektgården ApS

Vejrø ApS
Vejrø 4, 4943 Torrig L
Mandskabsbygning og Sanitetshus

Bygherre: Vejrø ApS, Vejrø 4, 4943 Torrig L

Kontaktperson: Thomas Gellert Larsen

Anlægsudgift: ca. kr. 16 mill.

Udførelsesperiode:nov. 2010 – dec. 2011

Ingeniørrådgivning: Konstruktions-, VVS- og el-projekt i forbindelse med opførelse af en mandskabsbygning på ca. 530 m2 med en overdækning på ca. 75 m2 samt 1 sanitetshus på ca. 160 m2 med en overdækning på ca. 180 m2.

Arkitekt og projektleder: Arkitektgården ApS

DLG
Odense
Såsædsfabrik m.m.

Bygherre: DLG a.m.b.a., Axelborg, 1503 København

Kontaktperson: Henning Jakobsen

Anlægsudgift: ca. kr. 8 mill.

Udførelsesperiode:nov. 2010 – sep. 2011

Ingeniørrådgivning: > Konstruktioner i forbindelse med udvidelse af såsædsfabrik - 370 m2 samt ny administrationsbygning – 210 m2.

Arkitekt og projektleder: SB-Tegnestuen A/S

Bisca
Stege
Ny lagerhal

Bygherre: Bisca a/s, Ahornvej 1, 4780 Stege

Kontaktperson: Per Jensen

Anlægsudgift: ca. kr. 10 mill.

Udførelsesperiode:jun. 2010 – mar. 2011

Ingeniørrådgivning: > Konstruktions- og kloakprojekt i forbindelse med opførelse af lagerhal på ca. 5200 m2.

Arkitekt og projektleder: Davidsen Partnere A/S

Danish Agro
Sjølund
Lagerhal m.m.

Bygherre: Danish Agro a.m.b.a., Køgevej 55, 4653 Karise

Kontaktperson:

Anlægsudgift: ca. kr. 8 mill.

Udførelsesperiode:maj. 2010 – okt. 2011

Ingeniørrådgivning: > Konstruktions- og kloakprojekt i forbindelse med opførelse af lagerhaller – 2600 m2 samt anlæg af asfaltplads på 8000 m2.

Arkitekt og projektleder: SB-Tegnestuen A/S

DLG
Sundeved
siloer m.m.

Bygherre: DLG a.m.b.a., Axelborg, 1503 København

Kontaktperson: Mogens Christiansen

Anlægsudgift: ca. kr. 8 mill.

Udførelsesperiode:okt. 2009 – feb. 2011

Ingeniørrådgivning: > Konstruktioner, VVS og El i forbindelse med opførelse af nyt siloanlæg

Arkitekt og projektleder: SB-Tegnestuen A/S

Nykøbing F. Midtpunkt
Jernbanegade 21, 4800 Nyk F.

Bygherre: Robert Bruun, Industriholmen 21, 2650 Hvidovre

Kontaktperson: Robert Bruun/Peter Flintholm Codan Forsikring

Anlægsudgift: ca. kr. 9 mill.

Udførelsesperiode:mar. 2009 – nov. 2010

Ingeniørrådgivning: > Konstruktioner, VVS-, El, tilsyn samt byggeledelse i forbindelse med renovering efter brand - ca. 5000 m².

Arkitekt og projektleder: ETN Arkitekter ApS.

Citroën
Maribo
Udstilling og klargøring

Bygherre: Frimann Biler A/S, Italiensvej 1, 4800 Nykøbing F.

Kontaktperson: Knud Aage Frimann

Anlægsudgift: ca. kr. 6 mill.

Udførelsesperiode:jan. 2007 – feb. 2008

Ingeniørrådgivning: > Konstruktionsprojekt i forbindelse med til- og ombygning af udstilling og klargøring – ca. 800 m2.