Kultur

Horbelev Kirke og – Præstegård
Bønnetvej 1, 4871 Horbelev
Udskiftning af tag på præstegård og nyt varmeanlæg i kirken

Kulturværket Maribo
Brovejen 4, 4930 Maribo
Om- og tilbygning af det gl. elværk til teater

Vordingborg Gamle Rådhus
Algade 97, 4760 Vordingborg
Ombygning

Tårs Kirke
Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing
Udskiftning af varmeanlæg

Avnede Kirke
Avnedevej 10, 4900 Nakskov
Udskiftning af varmeanlæg

Højskolen Marielyst
Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
Opførelse af en musik- og foredragssal

Søllested Bio- og Kulturhus
Højrebygade 62, 4920 Søllested
Renovering af eksisterende biograf

Landet Kirke
Landet Kirkevej 6A, 4920 Søllested
Indvendig istandsættelse

Storstrømsseminariet
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.
Auditorium

 

Horbelev Kirke og – Præstegård
Bønnetvej 1, 4871 Horbelev
Udskiftning af tag på præstegård og nyt varmeanlæg i kirken

Bygherre: Horbelev Sogns Menighedsråd, Bønnetvej 6, 4871 Horbelev

Kontaktperson:

Anlægsudgift:ca. kr. 3,5 mill.

Udførelsesperiode:nov. 2012 – feb. 2015

Ingeniørrådgivning: Konstruktioner, VVS- og el i forbindelse med udskiftning af tag på præstegården. Udskiftning af tag og ombygning af køkken i konfirmandfløjen samt nyt varmeanlæg i kirken.

Arkitekt og projektleder: ETN Arkitekter ApS

Kulturværket Maribo
Brovejen 4, 4930 Maribo
Om- og tilbygning af det gl. elværk til teater

Bygherre: Kulturværket I/S, Søbakken 3, 4930 Maribo

Kontaktperson:Jesper Jørgensen

Anlægsudgift:ca. kr. 18 mill.

Udførelsesperiode:apr. 2009 – maj 2012

Ingeniørrådgivning: VVS og El-i forbindelse med om- og tilbygning af det gl. elværk med nyindretning af teatersal, scene og orkestergrav, foyer, cafe, køkken og toiletter m.m.

Arkitekt og projektleder: Dan-Project ApS

Vordingborg Gamle Rådhus
Algade 97, 4760 Vordingborg
Ombygning

Bygherre: Realea A/S, Nørregade 29, 5000 Odense C.

Kontaktperson:

Anlægsudgift:ca. kr. 20 mill.

Udførelsesperiode:apr. 2009 – 2012

Ingeniørrådgivning: VVS og EL i forbindelse med indretning af Turistinfo & Billetsalg, Arkæologi, Skolestue/Learning Lab, mødelokaler samt indretning af lokaler til Museerne Vordingborg

Arkitekt og projektleder: Københavns Byggestyring A/S

Tårs Kirke
Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing
Udskiftning af varmeanlæg

Bygherre: Tårs Kirke, Tårsvej 16, 4990 Sakskøbing

Kontaktperson:Ib Lyck Hansen

Anlægsudgift:ca. kr. 1,5 mill.

Udførelsesperiode:apr. 2007 – nov. 2008

Ingeniørrådgivning: El-rådgivning i forbindelse med udskiftning af varmeanlæg

Arkitekt og projektleder: Arp & Nielsen

Avnede Kirke
Avnedevej 10, 4900 Nakskov
Udskiftning af varmeanlæg

Bygherre: Avnede Menighedsråd

Kontaktperson:Formand Birthe Nielsen

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:okt. 2006 – sep. 2010

Ingeniørrådgivning: El-rådgivning i forbindelse med udskiftning af varmeanlæg

Arkitekt og projektleder: Arp & Nielsen

Højskolen Marielyst
Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse
Opførelse af en musik- og foredragssal

Bygherre: Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, 4873 Væggerløse

Kontaktperson:Astrid og Ib Johansen

Anlægsudgift:ca. kr. 20 mill.

Udførelsesperiode:dec. 2005 – jan. 2007

Ingeniørrådgivning: Konstruktioner, VVS og EL i forbindelse med opførelse af en musik- og foredragssal med tilhørende birum. Nybygning incl. foyeren ca. 400 m2, uopvarmet glasarkade ca. 30 m2.

Arkitekt og projektleder: Friis Andersen A/S

Søllested Bio- og Kulturhus
Højrebygade 62, 4920 Søllested
Renovering af eksisterende biograf

Bygherre: Højreby Kommune, Højrebygade 64, 4920 Søllested

Kontaktperson:

Anlægsudgift:

Udførelsesperiode:dec. 2005 – jun. 2006

Ingeniørrådgivning: Konstruktioner, VVS- og el i forbindelse med renovering af eksisterende biografsal, ny teatersal/multirum, cafe, foryerområde, internetcafe/mødelokale, udvidet toiletfaciliteter med handicaptoilet, garderobe, diverse interne faciliteter, depot og ”teaterhave”.

Arkitekt og projektleder: Birch & Rasmussen ApS

Landet Kirke
Landet Kirkevej 6A, 4920 Søllested
Indvendig istandsættelse

Bygherre: Landet Menighedsråd v/formand Hans Aage Eriksen

Kontaktperson: Hans Aage Eriksen

Anlægsudgift:ca. kr. 1,5 mill.

Udførelsesperiode:Okt. 2002 – jun. 2008

Ingeniørrådgivning: VVS og El i forbindelse med indvendig istandsættelse, herunder udskiftning af varmeanlæg og elføringer, nye supplerende elarmaturer m.m.

Arkitekt og projektleder: Arp & Nielsen

Storstrømsseminariet
Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.
Auditorium

Bygherre: Storstrømsseminariet, Bispegade 5, 4800 Nykøbing F.

Kontaktperson: Ernst Kristensen

Anlægsudgift:ca. kr. 17 mill.

Udførelsesperiode:maj. 2001 – jun. 2002

Ingeniørrådgivning: Konstruktioner, VVS og EL i forbindelse med Opførelse af Auditorium med klasseværelser omfattende: Hovedbygning mod Bispegade i 2 etager, samt et auditorie som skærer sig ind i hovedbygningen. Under skrå podieopbygning er der 2 kælderrum. Langs vestfacaden på auditoriet er der et overdækket areal. Bruttoetageareal ca. 670 m2 samt ca. 100 m2 kælder.

Arkitekt og projektleder: