Rådgivende Ingeniører F.R.I.

Vi projekterer og planlægger nybygninger og ombygninger.
 
Vi tager os af konstruktioner, VVS- og El-installationer, samt ledninger i terræn.

Det kan vi hjælpe med

KONSTRUKTIONER

Vi tilbyder professionel rådgivning i alle typer bygningskonstruktioner, fra de helt små projekter til større ny- og om- og tilbygninger, f.eks. almene boliger, erhvervs- og kulturbyggeri samt skoler og institutioner.

Vi har certificeret statiker til projekter i konstruktionsklasse 2, KK2.

BRANDRÅDGIVNING

I forbindelse med byggesager stilles der fra januar 2020 krav om, at der skal tilknyttes en certificeret brandrådgiver, som skal forestå behandlingen af byggesagens brandtekniske forhold, for at der kan opnås byggetilladelse.

Brandrådgivningen omfatter blandt andet udfærdigelse af brandstrategirapport med tilhørende brandteknisk dokumentation, herunder f.eks. beskrivelse af byggeriets flugtveje, brandsikringstiltag og redegørelse for beredskabets indsatsmuligheder i tilfælde af brand.

Der udarbejdes også DKV-planer, Drifts-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplaner for byggeri.

Vi har certificeret brandrådgiver til projekter i brandklasse 2, BK2. 

KVALITET & MILJØ

Vores arbejde udføres i overensstemmelse med brancherelevante retningslinjer for kvalitetssikring.

AJ Consult projekterer miljørigtigt efter gældende normer og anvisninger og iht. bygherres ønsker.

VENTILATION

Projektering af ventilation i bygninger, for overholdelse af krav i bygningsreglementet og sikre et godt indeklima i forhold til luftkvalitet og termisk komfort, samt med fokus på at minimere støjgener.

SYN & SKØN

Vi er registreret ved Voldgiftnævnet og F.R.I som skønsmænd i sager, hvor vi bistår parterne med teknisk og faglig bistand i forbindelse med at løse en opstået tvist inden for bygge- og anlægsbranchen.

Sagerne føres typisk ved Danmarks Domstole eller i Voldgiftnævnet for Byggeri og Anlæg.

TIL- OG OMBYGNING

Projektering af byggeprojekter, myndighedsprojekt, udbuds- og hovedprojekt udføres for alle typer af byggeopgaver.

INDEKLIMAUNDERSØGELSER

Vi udfører mindre indeklimaundersøgelser i forbindelse med f.eks. fugtrelaterede problemer i en bygning.

Vi foretager udtagning af prøver ved skimmelskade, råd- eller svampeskader samt forestår måling af fugt i materialer.

I forbindelse med indeklima udfører vi måling af CO2, luftfugtighed og temperatur samt Radon.

ENERGIBEREGNING

Vi varetager udarbejdelse af energi- og varmetabsberegning, som dokumentation for at bygningens beregnede energibehov opfylder bygningsreglementets krav. Dette gælder både ny- om- og tilbygninger.

Vi optimerer passive og aktive energianlæg, såvel resursemæssigt som økonomisk,
og ud fra bygherrens behov og ønsker.

VVS

Professionel projektering af vand- og afløbsteknik, varme, ventilation og sanitet m.m. både i bygninger og i jord, for økonomisk og energimæssig optimal drift.

ANLÆGSPROJEKTER

Vi projekterer mindre anlægsprojekter i forbindelse med vej- og parkanlæg, idrætsfaciliteter, P-pladser, separering af kloakanlæg samt i forbindelse med LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

FAGTILSYN

I forbindelse med opførelse af byggeri udfører vi fagtilsyn med udvalgte arbejder, hvor der erfaringsmæssigt er behov for at føre kontrol med arbejdet der udføres, eller kontrol af grænseflader mellem forskellige fag og leverancer.

EFTERSYN MED BYGGERI

I forbindelse med byggeri gennemfører vi mangelgennemgang, afleveringsforretning samt 1- og 5-års eftersyn efter aftale med bygherre.

EL-INSTALLATIONER

Projektering af stærk- og svagstrømsinstallationer, belysningsanlæg, data-installationer, distributionsnet, intelligente bygningsinstallationer (IBI), VE-anlæg (fx solcelleanlæg), styringer (fx CTS og ventilation), alarmanlæg.

BYGNINGSGENNEMGANG

Ved opstået skade eller i forbindelse med om- eller tilbygninger gennemgår vi bygningen for en optimal teknisk og faglig korrekt løsning på opgaven.

Referencer

Bøtø Nor Pumpelaug

Bygherre
Bøtø Nor Pumpelaug
Anlægsudgift
Ca. 3,0 mill.
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Troels Jørgensen A/S

Bøtø Nor Pumpelaug

Bygherre
Bøtø Nor Pumpelaug
Anlægsudgift
Ca. 3,0 mill.
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Troels Jørgensen A/S

Bøtø Nor Pumpelaug

Bygherre
Bøtø Nor Pumpelaug
Anlægsudgift
Ca. 3,0 mill.
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Troels Jørgensen A/S

Bøtø Nor Pumpelaug

Bygherre
Bøtø Nor Pumpelaug
Anlægsudgift
Ca. 3,0 mill.
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Troels Jørgensen A/S

Bøtø Nor Pumpelaug

Bygherre
Bøtø Nor Pumpelaug
Anlægsudgift
Ca. 3,0 mill.
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Troels Jørgensen A/S

Bøtø Nor Pumpelaug

Bygherre
Bøtø Nor Pumpelaug
Anlægsudgift
Ca. 3,0 mill.
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Troels Jørgensen A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Knuthenborg udstillingshal

Bygherre
Knuthenborg Safaripark
Anlægsudgift
Ukendt
Udførelsesperiode
2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt
Hovedentreprenør
Scenarea A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Helsingør Genbrugsplads

Bygherre
Helsingør Forsyning
Anlægsudgift
Ca. 50 mill.
Udførelsesperiode
2021 – 2022
Ingeniørrådgivning
Hovedprojekt, udbud, fagtilsyn af konstruktioner
Hovedentreprenør
NCC A/S

Søruphus Skovbørnehave - Svanemærket bygning

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
11 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
Bo-Hus A/S

Søruphus Skovbørnehave - Svanemærket bygning

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
11 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
Bo-Hus A/S

Søruphus Skovbørnehave - Svanemærket bygning

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
11 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
Bo-Hus A/S

SOSU Skolen

Bygherre
SOSU Skolen, Nykøbing Falster
Anlægsudgift
18 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
CC Bruun Entreprise A/S

SOSU Skolen

Bygherre
SOSU Skolen, Nykøbing Falster
Anlægsudgift
18 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
CC Bruun Entreprise A/S

SOSU Skolen

Bygherre
SOSU Skolen, Nykøbing Falster
Anlægsudgift
18 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
CC Bruun Entreprise A/S

SOSU Skolen

Bygherre
SOSU Skolen, Nykøbing Falster
Anlægsudgift
18 mill.
Udførelsesperiode
2020 – 2021
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
CC Bruun Entreprise A/S

Sophieskolen

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
125 mill.
Udførelsesperiode
2014 – 2016
Ingeniørrådgivning
Fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
Byggekonsortium Øst (BKØ)

Sophieskolen

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
125 mill.
Udførelsesperiode
2014 – 2016
Ingeniørrådgivning
Fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
Byggekonsortium Øst (BKØ)

Sophieskolen

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
125 mill.
Udførelsesperiode
2014 – 2016
Ingeniørrådgivning
Fagtilsyn af konstruktioner, ventilation, VVS- og el-installationer
Hovedentreprenør
Byggekonsortium Øst (BKØ)

CELF

Bygherre
CELF – Huset, Merkurs Plads
Anlægsudgift
25 mill.
Udførelsesperiode
2015 – 2016
Ingeniørrådgivning
Bygherrerådgivning
Totalentreprenør
BO-HUS A/S

CELF

Bygherre
CELF – Huset, Merkurs Plads
Anlægsudgift
25 mill.
Udførelsesperiode
2015 – 2016
Ingeniørrådgivning
Bygherrerådgivning
Totalentreprenør
BO-HUS A/S

CELF

Bygherre
CELF – Huset, Merkurs Plads
Anlægsudgift
25 mill.
Udførelsesperiode
2015 – 2016
Ingeniørrådgivning
Bygherrerådgivning
Totalentreprenør
BO-HUS A/S

KUNSTGRÆSBANE

Bygherre
Guldborgsund Kommune
Anlægsudgift
9,5 mill.
Udførelsesperiode
2015
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud og tilsyn.
Hovedentreprenør
MSE Entreprise A/S

RØDBY SVØMMEHAL, renovering

Bygherre
Den selvejende institution Rødby Svømmehal I/S
Anlægsudgift
13 mill.
Udførelsesperiode
2019
Ingeniørrådgivning
Projektering, udbud og tilsyn, Fagentrepriser
Betonentreprenør Combi Byg A/S
Tømrerentreprenør Byggefirmaet Sv. Iversen A/S

Samarbejdspartnere

AJ Consult

AJ Consult A/S er opstået med baggrund i Bigum & Steenfos A/S, der blev grundlagt i 1964. Det første afdelingskontor på Lolland-Falster blev etableret i sommeren 1976. Siden 1998 har vi haft vores nuværende firmanavn, AJ Consult.
Firmaet har gennem årene ydet teknisk bistand ved et utal af opgaver for både offentlige og private bygherrer.

Firmaet beskæftiger pt. 10 ingeniører og andet teknisk og administrativt personale, som dækker følgende fagområder:

Konstruktioner, Brandrådgivning, Energi, VVS, Ventilation, El-installationer, Syn og skøn, Anlægsprojekter, Fagtilsyn samt Eftersyn med byggeri, Bygningsgennemgang og Indeklimaundersøgelser

Selskabsform:
Aktieselskab pr. 16.12.2004, selskab stiftet i 1991.
Cvr. nr. 15281545

Forsikring:
Rådgiveransvarsforsikring hos Tryg Forsikring A/S med
følgende dækning:
Personskade: kr. 25.000.000,-
Ting- og/eller formueskade: kr. 3.000.000,-

Kontakt AJ Consult

Englandsvej 12
4800 Nykøbing F.

+45 54 85 63 66
ajc@ajconsult.dk

Kim Jensen
Konstruktionsingeniør

kj@ajconsult.dk
Tlf. 
2423 4486

Lars Garde Rasmussen
Konstruktionsingeniør

lgr@ajconsult.dk
Tlf. 
3062 1407

Morten Dam Prang
Konstruktionsingeniør

mdp@ajconsult.dk
Tlf. 
2815 1393

Henrik Ingemann Strange
Teknisk assistent

his@ajconsult.dk
Tlf. 
3150 5661

Christian Falgren Jensen
Bygningskonstruktør

certificeret brandrådgiver,   brandklasse 2

cfj@ajconsult.dk
Tlf. 
5357 4472

Mads Skaaning Jensen
Bygningskonstruktør

msj@ajconsult.dk
Tlf. 
3150 0927

Faruk Deniz
Bygningskonstruktør

fd@ajconsult.dk
Tlf. 
3112 6100

Dan Butler
Bygningskonstruktør

db@ajconsult.dk
Tlf. 3170 3663

Michael Rasmussen
El-ingeniør

mr@ajconsult.dk
Tlf. 
2145 5424

Per Raun Jensen
El-ingeniør

prj@ajconsult.dk
Tlf. 
3112 7824

Brian Persson
VVS-ingeniør

bp@ajconsult.dk
Tlf. 
3066 4779

Jeppe Lynge Fønsskov
VVS-ingeniør

jlf@ajconsult.dk
Tlf. 5379 4779

Lisbeth Hovmand Larsen
Administration

lhl@ajconsult.dk
Tlf. 
3139 7009

AJ Consult A/S
Englandsvej 12
4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 63 66
ajc@ajconsult.dk